Public

Rigsrevisionen

Rigsrevisionen er en uafhængig institution under Folketinget og er en del af den parlamentariske kontrol i Danmark. Rigsrevisionen reviderer statens regnskaber. Det betyder, at Rigsrevisionen undersøger, om regnskaberne er rigtige, og om statens penge bruges til de formål, som Folketinget har besluttet. Formålet med Rigsrevisionens arbejde er at:   styrke tilliden til offentlige regnskaber  understøtte parlamentarisk kontrol med offentlige midler

Continue reading

Teach First

Teach First Denmark engage the brightest graduates from universities for a two-year, fully paid leadership development program where they teach at schools in socially deprived areas. In 2013, the Teach First UK the third most searched career opportunity in the UK among graduates and is the organization that every year hires mostly from Oxford and Cambridge. In 2011 sought 18

Continue reading