Graduate til juridisk ledelsesstøtte 243 views

Vil du bruge din juridiske viden til at understøtte de vigtigste forretningsmæssige beslutninger i PFA’s topledelse? Vil du have et unikt afsæt for en karriere med mere mening, personlig og faglig udvikling samt stor eksponering i PFA? Så er du måske én af vores kommende graduates.

 

To år med accelereret faglig og personlig udvikling

Som graduate er du ét af PFA’s skarpe bud på fremtiden, og derfor bliver du hurtigt en attraktiv kollega på alle niveauer i huset. Graduate programmet løber over 24 måneder. Du er fastansat fra dag 1, tilknyttet én forretningsenhed i PFA gennem hele forløbet og omgivet af specialister. Programmet giver dig et afsæt, hvor du i høj fart udvikler dig til en specialist med unikke kompetencer.

 

Du indgår i et tæt fællesskab med andre graduates, så du opbygger netværk og udveksler erfaringer. Du er på bootcamps, hvor du opbygger din professionelle værktøjskasse med træning i bl.a. problemsolving, innovation og facilitering. Desuden er du på netværksmøder, der stiller skarpt på din personlige udvikling. I løbet af hele Graduate programmet er du tilknyttet en mentor, der understøtter din udvikling, sparrer med dig og hjælper dig.

 

Helt tæt på PFA’s forretning

Du bliver graduate i PFA’s Direktionsstab, der er en del af ’Finans & Koncernfunktioner’. Teamet yder juridisk bistand til PFA’s direktion og bestyrelse og varetager en lang række juridiske opgaver for koncernens selskaber og datterselskaber. Du skal:

 

 • facilitere generalforsamlinger og bestyrelsesmøder i en række juridiske enheder i koncernen
 • sikre overholdelse af den finansielle og selskabsretlige lovgivning
 • yde bistand til ledelsen og forretningsområderne for unoterede investeringer i PFA-koncernen, herunder særligt i forhold til selskabsretlige forhold og governance
 • udarbejde bestyrelsesindstillinger, kontrakter og selskabsdokumenter
 • løse ad hoc opgaver, der udspringer af arbejdet i koncerndirektionen, PFA’s bestyrelse og øvrige enheder i koncernen
 • indgå i analysearbejde og tværorganisatoriske projekter som repræsentant for direktionsstaben.

 

Bliver du graduate hos os, bliver du en del af et high performance team. Vi arbejder tæt op imod PFA’s direktion og bestyrelse, så på den måde er du helt tæt på de ledelsesmæssige beslutninger. Du får masser af juridiske udfordringer, spændende opgaver, ansvar og en stor kontaktflade overalt i organisationen. Du får ikke en bedre mulighed for at lære PFA’s forretning at kende fra det vigtigste udsigtspunkt,” siger Susanne Møller, der er chef for PFA’s Direktionsstab.

 

Hvem er du?

Som graduate i PFA, skal du have en kandidatgrad på ansættelsestidspunktet, og måske er det 1-2 år siden du dimitterede. Du synes, at PFA’s samfundsansvarlige agenda er helt rigtig. Du kan lide at arbejde med komplekse problemstillinger og forvandle dem til innovative løsninger med brug af ny viden og nye teknologier – både på egen hånd og i tæt samarbejde med andre. Og så har du evner, vilje og lyst til at blive klogere og dygtigere.

 

Som graduate i ’Direktionsstab,’ forventer vi desuden, at du:

 • er – eller snart bliver – cand.jur. eller cand.merc.jur.  
 • er blandt de skarpeste på din årgang
 • har drive, engagement og kreativitet
 • interesserer dig brændende for at kombinere jura med forretningsudvikling
 • er kendt som den, der har masser af energi og stor selvstændighed
 • har handlekraft og ikke slipper en opgave, før den er løst.

 

Ansøg nu – og glæd dig til opstart i september 2021
Send din ansøgning hurtigst muligt og senest den 31. januar 2021. Der er Graduate programstart den 1. september 2021, men er du i en særlig situation, hvor opstart med fordel kan ske før, er dette en mulighed. Du kan læse mere om PFA Graduate program her.

Har du uddybende spørgsmål til Graduate programmet er du velkommen til at kontakte Karina Roulund Bergmann, graduate ansvarlig, på tlf.: 39 17 67 43. Har du spørgsmål til opgaverne i den konkrete stilling, kan du kontakte Susanne Møller, der er chef for PFA’s Direktionsstab, på tlf.: 39 17 50 23.

 

En karriere med mere mening

PFA er et pensionsselskab, men vi er meget mere end det. Udover pension og forsikring tilbyder vi i dag også opsparing for privatkunder og en række løsninger inden for blandt andet sundhed og boliger. Vi er ejet af vores kunder, og vi blev stiftet i 1917 for at sikre danskerne frihed til at leve det liv, de ønsker. Det er derfor en del af vores DNA at bidrage til en positiv samfundsudvikling. I dag har vi mere end 1,3 millioner kunder, og vi arbejder hårdt hver eneste dag for at leve op til vores kundeløfte: Mere til dig.

 

Application deadline:
31-01-2021
Starting date:
01-09-2021
Salary:
/