Graduate til risikostyring 136 views

Kunne du tænke dig at arbejde med risikostyring i landets største pensionsselskab – og vil du være med til at gøre risikostyring og compliance mere forretningsorienteret og metodisk stærk? Vil du have et unikt afsæt for en karriere med mere mening, personlig og faglig udvikling samt stor eksponering i PFA? Så er du måske én af vores kommende graduates.

 

To år med accelereret faglig og personlig udvikling

Som graduate er du ét af PFA’s skarpe bud på fremtiden, og derfor bliver du hurtigt en attraktiv kollega på alle niveauer i huset. Graduate programmet løber over 24 måneder. Du er fastansat fra dag 1, tilknyttet én forretningsenhed i PFA gennem hele forløbet og omgivet af specialister. Programmet giver dig et afsæt, hvor du i høj fart udvikler dig til en specialist med unikke kompetencer.

 

Du indgår i et tæt fællesskab med andre graduates, så du opbygger netværk og udveksler erfaringer. Du er på bootcamps, hvor du opbygger din professionelle værktøjskasse med træning i bl.a. problemløsning, innovation og facilitering. Desuden er du på netværksmøder, der stiller skarpt på din personlige udvikling. I løbet af hele Graduate programmet er du tilknyttet en mentor, der understøtter din udvikling, sparrer med dig og hjælper dig.

 

Helt tæt på PFA’s forretning

Du bliver graduate i ’Risk & Compliance’, der har ansvar for at identificere, vurdere, overvåge, rådgive og rapportere om relevante risici, som relaterer sig til bl.a. livsforsikringshensættelser, investeringsaktiver og finansielle instrumenter, operationelle forhold og regelefterlevelse i PFA-koncernen. Vi har ansvar for at facilitere identifikation af de operationelle risici, udfordre forretningens risikobillede samt foretage vurdering af indtrufne hændelser på tværs af PFA-koncernen.  

 

De væsentligste arbejdsopgaver kan være at:

 

 • gennemgå processer, systemer og kontroller med stor fokus på operationelle forhold
 • kontrollere styring og håndtering af cyber- og informationssikkerhedsrisici samt hvorvidt nødvendige sikkerhedsforanstaltninger er implementeret
 • bidrage med input og udførelse af compliancerapportering til koncernledelsen
 • bidrage med drift og videreudvikling af systemet LinkGRC, der anvendes til dokumentation af politikker, forretningsgange, risici, interne kontroller m.m.
 • videreudvikle og vedligeholde risikomodeller i Excel, SQL og Matlab til risikoberegninger.

 

”Graduate stillingen her er en unik mulighed for dig, der drømmer om at blive specialist inden for bl.a. operationel risiko og compliance. Du kan se frem til et tæt samarbejde med organisationen og de øvrige 18 medarbejdere i Risk & Compliance,” siger chief compliance officer, Sandie Thygesen Griepentrog.

 

Som graduate hos os får du mulighed for at lære en masse om risikostyring og om, hvad der sker på både aktiv og passivsiden i en stor pensionskoncern med mange kontaktflader i organisationen,” siger Finn Knudsen, der er leder i Risk – Risk & Compliance.
 

Hvem er du?

Som graduate i PFA, skal du have en kandidatgrad på ansættelsestidspunktet, og måske er det 1-2 år siden, du dimitterede. Du synes, at PFA’s samfundsansvarlige agenda er helt rigtig. Du kan lide at arbejde med komplekse problemstillinger og forvandle dem til innovative løsninger med brug af ny viden og nye teknologier – både på egen hånd og i tæt samarbejde med andre. Og så har du evner, vilje og lyst til at blive klogere og dygtigere.

 

Som graduate i ’Risk & Compliance’ forventer vi desuden, at du:

 • er – eller snart bliver – cand.merc.aud., cand.scient., cand.oecon., cand.act., cand.polit., cand.merc.fin. eller en anden uddannelse med et matematisk, finansielt og statistisk fokus
 • har stor interesse i it
 • er selvkørende og god til at styre og afslutte opgaver
 • er initiativrig og har et nysgerrigt mindset
 • kan demonstrere objektivitet, integritet og uafhængighed i forhold til forretningen
 • er interesseret i pensionsbranchen og har lyst til at lære meget mere.

 

Ansøg nu – og glæd dig til opstart i september 2021
Send din ansøgning hurtigst muligt og senest den 31. februar 2021. Der er Graduate programstart den 1. september 2021, men er du i en særlig situation, hvor opstart med fordel skal ske før, er dette en mulighed. Du kan læse mere om PFA Graduate program her.

Har du uddybende spørgsmål til Graduate programmet er du velkommen til at kontakte Karina Roulund Bergmann, graduate ansvarlig, på tlf.: 39 17 67 43. Har du spørgsmål til opgaverne i den konkrete stilling, kan du kontakte Finn Knudsen, der er leder i Risk – Risk & Compliance, på tlf.: 39 17 51 60.

 

En karriere med mere mening

PFA er et pensionsselskab, men vi er meget mere end det. Udover pension og forsikring tilbyder vi i dag også opsparing for privatkunder og en række løsninger inden for blandt andet sundhed og boliger. Vi er ejet af vores kunder, og vi blev stiftet i 1917 for at sikre danskerne frihed til at leve det liv, de ønsker. Det er derfor en del af vores DNA at bidrage til en positiv samfundsudvikling. I dag har vi mere end 1,3 millioner kunder, og vi arbejder hårdt hver eneste dag for at leve op til vores kundeløfte: Mere til dig.

 

Application deadline:
31-01-2021
Starting date:
01-09-2021
Salary:
/