Juridisk graduate til Udbetaling Danmark 1733 views

Er du på udkig efter en fastansættelse og muligheden for at blive en del af et graduatenetværk? Vil du udvikle dig inden for et område, hvor vi løser opgaver på et højt specialiseret niveau? Så er du måske den graduate, vi søger til rollen som juridisk konsulent.

 

 

Vil du lære at omsætte lovgivning til praksis?
I ATP’s Driftsjura er vi 23 jurister fordelt på to sektioner, der arbejder med ordninger og ydelsesområder under ATP’s Udbetaling Danmark, som du kan læse mere om her. Vi er på udkig efter en graduate, der vil kickstarte sin karriere inden for familieydelses- eller pensionsområdet og kan løse en bred vifte af opgaver.

I sektionen er vi med til at håndtere samarbejdet med ministerier og styrelser, når der arbejdes med ny lovgivning. I den forbindelse vil du bidrage til at udarbejde høringssvar og lovforberedende arbejde med fokus på digitaliseringsklar og automatiserbar lovgivning.

Vi deltager i projektarbejdet med udvikling og ændringer af IT-systemer. Og her vil du være med til at omsætte lovgivning til administrerbare systemer og arbejdsgange.

Vi varetager rollen som sparringspartnere og har et tæt samarbejde med driften for at sikre at sagsbehandlingen håndteres i overensstemmelse med gældende lovgivning og praksis fra Ankestyrelsen.

 

 

Er du optaget af det juridiske område, og kan du samarbejde på tværs?
Du har – eller er ved at færdiggøre – en kandidatuddannelse inden for jura, der har styrket dine færdigheder, når det drejer sig om de forvaltnings- og offentligretlige områder.

Du er god til at skabe relationer på tværs af forskellige faggrupper og bevarer overblikket i en hverdag med mange komplekse opgaver. Derudover tager du ansvar for dine opgaver og sikrer, at du kommer i mål med dem.

 

 

Vil du være en del af et stærkt netværk?
Som graduate i ATP bliver du fastansat, begynder sammen med ATP’s øvrige graduates og deltager i et 12-måneders fællesforløb fyldt med arrangementer og kurser, der udvikler dig både fagligt og personligt.

Du bliver ansat i Driftsjura, hvor vi løser en række juridiske udviklings- og driftsopgaver inden for fx boligstøtte, pension, barselsdagpenge og familieydelser. I det daglige sidder vi sammen med forretningsspecialister, proces- og løsningsansvarlige på de respektive fagområder, hvilket er med til at sikre de rette løsninger og et godt, tæt samarbejde.

En af dine kommende kolleger bliver juridisk specialkonsulent Sandra Leidersdorff, der her sætter lidt ord på jobbet:

”I Udbetaling Danmark spiller juristerne en helt central rolle, når det drejer sig om digitalisering af retsområderne. For mig personligt betyder det, at jeg har stor indflydelse på udviklingen af nye løsninger og den fremtidige juridiske praksis. Samtidig styrker jeg mine færdigheder inden for et område, der får stor opmærksomhed i den juridiske verden.”

Vi ser frem til at få din hjælp – og til at byde dig velkommen i teamet.

 

 

=dig? Så send en ansøgning
Vil du vide mere om ATP’s graduateforløb, kan du besøge vores hjemmeside atp.dk/graduates. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschef Maria Kjer Hedegaard på 4272 1648.  

Send os din ansøgning og dit CV hurtigst muligt. ATP’s næste graduateforløb har officielt opstart onsdag d. 1. september 2021, men der er mulighed for ansættelse tidligere. Vi indkalder løbende til samtaler.

Application deadline:
Ongoing
Starting date:
01-09-2021
Salary:
/