Risikoanalytiker til Non-financial Risk64 views

Ønsker du, at blive en skarp risikoanalytiker med best practise metoder inden for risikostyring og risikoanalyse af ikke-finansielle risici, og er du færdiguddannet inden september 2023? Kunne du tænke dig at starte karrieren i den finansielle sektor, at arbejde med risikostyring, og at levere risikostyring blandt de bedste?

Så har du muligheden for at blive en del af Graduate programmet i Jyske Bank, hvor vi klæder dig godt på til dit første job.

Jyske Banks Graduate program tilbyder dig:

 • 18-måneders intensivt forløb, opdelt i tre moduler, med fokus på dig og din karriere med garanteret fastansættelse efter dit graduate forløb
 • En fast mentor, der er med i dit forløb fra dag 1. til at sikre, at du konstant er i udvikling
 • Løbende evalueringer med din programmanager og afdelingsleder
 • En attraktiv løn- og pensionspakke, sundhedsforsikring, dækning ved kritisk sygdom, heltidsulykkesforsikring, tandforsikring og virksomhedsoverenskomst
 • Et solidt netværk på tværs af organisationen med graduates og andre gode kollegaer.

Jobbet

Som graduate i Risikostyring kommer du til at arbejde helt tæt på aktiviteterne i koncernen, og kommer til at bidrage til, hvordan vi løbende vurderer og rapporterer de ikke-finansielle risici, som en del af Jyske Banks risikobillede. Du vil arbejde med best practice koncepter inden for risikoidentifikation- og analyse, og du vil få et bredt kendskab til de ikke-finansielle risici, som bliver mere og mere centrale i Jyske Banks samlede risikobillede.

Vi identificerer, og analyserer Jyske Banks ikke-finansielle risici for alle koncernens organisatoriske enheder, og du vil i arbejdet komme i dybden med forskellige aspekter af Jyske Banks forretningsmodel, og have berøring med væsentlige områder, som for eksempel IT og cyber, hvidvask og outsourcing. Analyserne formidles i vores risikorapportering til koncernens øverste ledelse. Du skal igennem den skriftlige formidling evne at transformere alle observationerne til enkel og beslutningsunderstøttende rapportering, hvorved det bliver transparent for den øverste ledelse, hvorledes vi kan nedbringe risikoniveauet.

I løbet af din graduate periode i Risikostyring, vil du i samarbejde med kollegaer fra fagområdet:

 • Komme tæt på aktiviteterne i hele koncernen, herunder Jyske Banks forretningsmodel, og løbende være i dialog med de enkelte forretningsenheder om både nye og kendte risici
 • Opbygge indsigt i vores best practice metoder og begreber, og løbende udvikle vores setup til identifikation og vurdering af nye risici, der kan true Jyske Banks forretningsmodel
 • Bidrage til vores rapportering til top-ledelsen om udviklingen i det ikke-finansielle risikobillede, og på den måde understøtte væsentlige beslutninger i koncernen
 • Bidrage til risikovurderinger, når nye produkter og services udvikles.

Den konkrete opgaveportefølje vil blive tilrettelagt i samarbejde med dig, og ud fra de kompetencer og interesser, som du har. Vi vægter højt, at du hurtigt får en oplevelse af at bidrage aktivt ind i opgaveløsningen.

Du bliver en del af et team, hvor høj faglighed, nysgerrighed og et ønske om kontinuerlig forbedring af vores setup, driver den faglige og personlige udvikling. Vi er ambitiøse, og ønsker at gøre vores omverden klogere på de risici, som vores forretningsmodel medfører, gennem konsistente metoder og koncepter, således at vi sikrer den bedst mulige risikostyring.

Risikostyring har også en række andre ansvarsområder inden for risikostyring, herunder analyse og rapportering af Jyske Banks kreditrisiko, løbende krediteftersyn af bankens afdelinger samt makroøkonomiske stresstest og kapitalplanlægning.

Afdelingen er kendetegnet ved et højt fagligt niveau, hvor vi vægter den personlige og faglige udvikling højt i et uformelt miljø. Vi er 28 engagerede medarbejdere.

Din profil

Vi forestiller os at du læser, eller har læst, en kandidatuddannelse som fx en cand.merc., cand.oecon. eller cand.scient.oecon.
Har du en anden relevant kandidatuddannelse og interesse i opgaverne, ser vi meget gerne en ansøgning fra dig, hvor du kort beskriver, hvordan din uddannelse kan bringes i spil.

 • Du er analytisk stærk og syntes, at det er spændende at lære af data
 • Du er detaljeorienteret, men formår samtidigt at have mange bolde i luften uden at miste overblikket
 • Du kan formidle komplekse analyser til forståelig kommunikation
 • Du er initiativrig, har gode samarbejdsevner og ønsker at vores leverancer bliver endnu bedre i morgen end de har været i dag
 • Du ønsker at tilegne dig ny viden, inspiration og sparring, som er med til at udvikle dig.

Arbejdsopgaver

 Du kommer til at beskæftige dig med en bred vifte af opgaver indenfor dit interesseområde:   

 • Løbende dialog med forretningsenheder om både nye og kendte risici
 • Anvende og udvikle vores best practice metoder og begreber løbende
 • Løbende at koordinere med andre væsentlige stakeholders og kontrolfunktioner i koncernen
 • Analysere på operationelle tab med henblik på løbende at lære af dem
 • Bistå med risikovurderinger, når nye produkter og services skal udvikles
 • Regelmæssigt rapporterer til topledelsen om udviklingen i det ikke-finansielle risikobillede, og at understøtte væsentlige beslutninger i koncernen.

Der vil være tale om forskellige og udfordrende opgaver, hvor du får mulighed for at prøve din kompetencer og interesseområder af i praksis.

Ansøgning

Ansøgningerne vil blive behandlet løbende, og stillingen bliver lukket, når vi har fundet den rigtige kandidat. Send os derfor din ansøgning inden længe, hvis denne graduate stilling er interessant for dig.

Du er velkommen til at søge flere graduate stillinger. Angiv gerne i din ansøgning, hvis du har søgt flere stillinger. 

Du bedes vedhæfte en ansøgning, CV og dine seneste karakterer.

HR Partner Karin Elmedal Hansen vil tage sig af din ansøgning. 

Mere information

Dit arbejdssted vil være i Jyske Banks hjemsted i Silkeborg. Her vil der være mulighed for parkering, hvis du er i bil. Tog- og busstation ligger i kort afstand herfra.

Er du interesseret i at høre mere om selve graduate programmet, så kontakt vores program manager Lene Smidstrup på tlf. 89 89 76 05 eller lenesmidstrup@jyskebank.dk.


Application deadline
27-03-2023
Starting date
01/09/2023
Apply for this job
Share this job

The origins of Jyske Bank date back to the 19th century when a number of small local banks opened in Jutland.

 • Rank: 13
 • Company size:
 • Global: Yes
 • Graduate programme: Yes
 • Intern programme: Yes