Studentermedhjælper til Intern Revision29 views

Vil du være med til at bidrage til arbejdet med den interne revision af de væsentlige og risikofyldte områder i Danmarks største realkreditinstitut? Så har vi dit næste job.

Din kommende arbejdsplads
Intern Revision er en progressiv og teamorienteret afdeling på 17 medarbejdere. Vi lægger vægt på at være på forkant med nye standarder og metoder. I jobbet får du berøring med adskillige forretningsområder og risikodiscipliner, og du får dermed tværgående erfaring i en stor finansiel virksomhed. Du bliver en del af et ambitiøst og innovativt team. Forventningerne til den finansielle sektor og intern revision er præget af kompleksitet og konstant udvikling, og derfor er det essentielt, at vi altid er på forkant med metoder og lovgivning.

Dine arbejdsopgaver
To dage er sjældent ens i Intern Revision, og du skal derfor trives med at kaste dig ud i områder, du ikke er hjemmevant i. Dine arbejdsopgaver bliver primært stikprøvevise gennemgange af sager inden for bl.a. kreditområdet. Herudover vil du med tiden bidrage til arbejdet med:

 • test af kontroller
 • kortlægning, analyse og vurdering af processer
 • interviews og walkthroughs med forretningen
 • analyser af komplekst datamateriale
 • opfølgning på revisionsobservationer
 • udførelse af continuous monitoring-aktiviteter.

Hvem er du?
Du har gode analytiske evner og øje for detaljen. Herudover har du gode IT-kundskaber – specielt inden for Officepakken. Du er løbende i dialog med vores kolleger i forretningen, og vi forventer derfor, at du er god til at kommunikere – både mundtligt og skriftligt. Du har interesse for- eller måske ligefrem erfaring fra den finansielle sektor og/eller revisionshåndværket. Du er i gang med en relevant videregående uddannelse fx Finansanalytiker, HA (xxx), Cand. Merc. (xxx) eller HD. Arbejdstiden er i snit 15 timer om ugen med mulighed for fleksibilitet i eksamensperioder.

Din nye arbejdsplads
Nykredit er Danmarks største udlåner med udlån på 1.400 mia. kr. og en egenkapital på mere end 90 mia. kr.. I Intern Revision hjælper vi Bestyrelsen og Revisionsudvalget med at beskytte virksomhedens aktiver, omdømme og bæredygtighed. Vi gør det ved at vurdere, om alle væsentlige risici er identificerede, rapporterede og underlagt behørig kontrol samt ved at udfordre ledelsen til at forbedre governance, risikostyring og intern kontrol, hvor der er behov.

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål til stillingen eller Nykredit som virksomhed og arbejdsplads, er du velkommen til at kontakte afdelingsdirektør Lars Geisler på tlf. 23 84 74 08.

Vi inviterer løbende til samtaler, så vi ser frem til at modtage CV, ansøgning og eksamenskarakterer snarest muligt.


Application deadline
20-03-2023
Starting date
Apply for this job
Share this job

Denmarks Leading Financial Services Group

 • Rank: 3
 • Company size: 1001-5000
 • Global: No
 • Graduate programme: Yes
 • Intern programme: No
 • Website: Link