Talent – Business Consultant Infrastructure Management and Operations 1054 views

Vil du være en del af Nordens førende team inden for Infrastructure Management? Så har du nu muligheden for at kickstarte din karriere i CGI’s Talent Program. I løbet af programmets 12 måneder udvikler du dig, så du er godt på vej som top performer-konsulent og kan fortsætte i fastansættelse hos CGI.

 

 

Din kommende arbejdsplads
CGI er verdens 5. største it- og konsulentvirksomhed, og vi har adgang til nogle af verdens mest avancerede og gennemtestede teknologier. For at fortsætte vores ambitiøse udvikling har vi brug for endnu flere dygtige medarbejdere, som har lyst til at gøre en forskel, og som har talentet til at skabe udviklingen inden for Infrastructure and Operations Management.

 

 

Application Operations i CGI
Vi søger dygtige, engagerede og selvstændige medarbejdere til vores Application Operations-afdeling i såvel Aarhus som Ballerup. Den primære opgave i afdelingen er at sikre stabil applikations, platforms- og infrastrukturdrift og foretage teknisk forvaltning af applikationer på kundernes infrastrukturplatform.

Application Operations teamet arbejder tæt sammen med CGI’s udviklings team hvorfor du kan indgå i DevOps teams eller være med til at varetage mere klassisk drift af infrastruktur og applikationer.

Det bliver din opgave at deltage i såvel større transitionsprojekter og som den tekniske del af ændrings- og vedligeholdelsesprojekter på den eksisterende infrastrukturplatform eller skifte til en ny. Databaseadministration, systemadministration og middlewareadministration samt teknisk applikationsdrift er nøgleord for de opgaver, der hører under den tekniske del af projekterne. Derudover er der rig mulighed for at arbejde med container teknologi, Cloud services og teknologierne herunder.

Projekterne gennemføres i et internationalt miljø sammen med nordiske og europæiske kolleger med ansvar for, at projektet bliver gennemført fagligt forsvarligt og i overensstemmelse med gældende aftaler, regler og retningslinjer.

 

 

Dit kommende job
Som en del af vores Talent Program bliver du udfordret i flere forskellige discipliner inden for IT consulting, og vi skræddersyr programmet efter dine individuelle og forretningens behov. Som en del af programmet får du en mentor, der støtter dig gennem din faglige og personlige udvik-ling.

Programmet varer 12 måneder og består af en kombination af teoretisk træning og praktisk erfaring. Den teoretiske uddannelse finder primært sted i begyndelsen af programmet, mens programmets slutning primært fokuserer på oplæring i projekter og kundearbejde. Hele forløbet afsluttes med en case præsentation, hvor du skal demonstrere den store viden, du har tilegnet dig under hele programmet.

Derudover vil du bl.a. blive inddraget i at:
• Designe, udvikle og implementere platforms- og infrastrukturløsninger til vores kunder
• Sikre tekniske løsninger, der imødekommer kundernes behov og måske endda oversti-ger kundernes forventninger
• Udføre konsulentrådgivning om tekniske detaljer på højt fagligt niveau efter best prac-tice for både kunder og kolleger
• Implementer og drift af Cloud Native platforms løsninger i en Public cloud eller privat cloud løsning til vores kunder.
• Administration af CGI’s cloud standard Cloud platform inklusive administration af værktøjer som Rancher, Kubernetes, Prometheus og Grafana i store Cloud Native implementeringer.
• Implementering og administration af sikkerheden i kundernes løsninger ”SecOps” og optimere af Cloud omkostninger ”FinOps”.
• På sigt deltage aktivt i presales og tilbudsarbejde som SME (Subject Matter Expert) afhængig af den karriere vej du vælger hos CGI.
• Du er måske ikke eksperten endnu, men har et ønsker om specialisering inden for et eller flere it-tekniske fagområder – og du har måske allerede en ide om hvilke.

 

 

Derfor vælger vi dig
Du har en uddannelse, som fx: Datalog, datatekniker, datamatiker, softwareudvikling, IKT ingeniør, computerteknologi og IT-teknolog eller noget helt tredje. Du kan være nyuddannet eller har måske allerede erhvervserfaring inden for it-konsulentbranchen.

Som person er du åben, udadvendt og selvstændig, og du skal selv kunne byde ind på opgaver og skabe gode relationer til dine kollegaer og de kunder, vi arbejder for. Det er vigtigt, at du er analytisk og procesorienteret og evner at sætte dig ind i en sammenhæng på et overordnet niveau for herefter at kunne gå ned i detaljen.

Det vigtige er din tilgang og lyst til at arbejde og bidrage til et sjovt og energisk miljø med højt til loftet og respekt for forskellighed mellem mennesker.

Nærmere bestemt ser vi gerne, at:
• Du interesserer dig for løbende at tilegne dig ny viden om it-branchen – for hele tiden at have den viden, som er nødvendig for at være den kompetente konsulent og sparringspartner for vores kunder
• Du kan formulere dig på et højt fagligt niveau både i skrift og tale – på dansk og engelsk.
• Du er vedholdende og bliver motiveret af at finde løsninger på de mange forskellige problemstillinger, vi møder i samarbejdet med vores kunder, og du er god til at samar-bejde på alle niveauer, både internt og eksternt

 

 

Derfor vælger du os
Arbejdsglæde er altafgørende for både trivsel og succes. Derfor tilbyder vi i CGI ikke blot et spændende og udfordrende program, men også attraktive arbejdsforhold, bl.a.:
• Høj faglighed og professionalisme i et internationalt miljø
• Et virksomhedskultur, der løbende understøtter videreuddannelse og evt. certificering inden for dit speciale
• Et godt socialt miljø med stor respekt for hinandens faglige og personlige kompeten-cer
• En mentorordning
• En førende virksomhed med stabil vækst og en sund økonomi
• Medejerskab af verdens 5. største it-servicevirksomhed gennem vores Share Purchase Program
• Attraktiv pensionsordning, sundhedsforsikring, kantineforhold og en initiativrig aktivi-tetsforening
• Ungenetværk på tværs af afdelingerne i CGI

 

 

Har du spørgsmål?
Du er velkommen til at kontakte Director Ivan Jensen på telefon +45 21717391 for mere information om jobbet.

Arbejdssted: Aarhus eller Ballerup
Antal ledige stillinger: 3
Ansøgningsfrist: 1. maj 2021
Tiltrædelse: 1. september 2021

Application deadline:
01-05-2021
Starting date:
01-09-2021
Salary:
/