Nature Energy1407 views

Nature Energy er en af pionererne inden for biogas. Vi ser det som en forpligtelse at være aktive i Danmarks grønne omstilling og betragter biogassen som det tredje ben i balance med sol- og vindenergi. Vi er landets førende producent af biogas med fem anlæg, der hvert år omdanner mere end 1.000.000 ton madaffald, gylle m.m. til biogas. Vi leverer også biogas til biler fra en række tankstationer. Og vi vil fortsætte med at udvikle biogasproduktionen i samarbejde med vores partnere inden for bæredygtig håndtering af affald fra husholdninger, landbrug og industri.

Nature Energy

Danish Pioneer within Biogas

  • Rank: 35
  • Company size: 0-250
  • Global: No
  • Graduate programme: Yes
  • Intern programme: Yes

Other companies from the energy industry