Livet som graduate i finanskæmpen Nykredit

Nykredit graduate

Mange studerende på det sidste år af deres kandidatuddannelser, sidder i disse dage og kigger på graduate programmer med opstart i september 2021. Derfor kan dette interview bringe kærkommen indsigt i hvordan det er at starte i et program generelt og mere specifikt om Nykredits program – for hvordan adskiller forløbet, som graduates skal igennem, sig fra studiejobbet eller en almene stilling, der kommer efter et graduate program?

Graduateships har taget en snak med Jenny Thai, der har gennemført et år som graduate hos finanskoncernen Nykredit og i dag er data engineer hos samme virksomhed. 

➔  Hiring!  Nykredit leder efter graduates lige nu. Se her for flere detaljer om deres graduate program.

Et skifte fra management til data engineering

Det lå ikke i kortene, at Jenny skulle arbejde med data taget hendes baggrund som bachelor i Europæisk Business fra Copenhagen Business School i betragtning, som hun fulgte op med en kandidatuddannelse fra Singapore Management University. Det var dog her, hendes interesse for data blev vakt, da kandidaten introducerede hende til et fag med data som omdrejningspunkt. 

På kandidaten havde jeg et business analytics-fag, hvor jeg fandt ud af, jeg gerne ville arbejde med data og teknologi.
Jenny Thai, Nykredit-graduate

Da hun søgte arbejde hos Nykredit, var det dog i første omgang i en IT-stilling, da man kunne blive den opfattelse, at graduate-linden i Business Intelligence and Analytics var forbeholdt for mere programmeringsorienterede uddannelsesbaggrunde. Under den første ansættelsessamtale gjorde Jenny opmærksom på hendes interesse i BIA-afdelingen og ønsket om at arbejde med data, og blev oplyst om den alsidige palette af ansøgere, der blev ansat i denne graduate-stilling.

Hun vendte derfor tilbage til en ny ansættelsessamtale, denne gang til graduate-stillingen som data engineer, hvilket hun ikke er ked af i dag. Til dagligt bygges der nemlig dataløsninger i clouden til forretningen, når Jenny arbejder i sit Advanced Analytics-team, hvilket passer hende godt.

”Eftersom jeg ikke specifikt er uddannet til det jeg sidder og arbejder med, fik jeg lavet en god kompetenceopbygningsplan med min leder. Derfor startede jeg med at lave dataanalyse, for at skabe en dybere forståelse af data og dets strukturer”, forklarer Jenny.

I dag er hun fortsat ansat hos Nykredit, hvor graduates er sikret et tilbud om fastansættelse efter graduate-forløbet. Virksomheden har haft fokus på den løbende udvikling, og Jenny kan derfor nævne en lang række kurser, hun deltager i for at videreudvikle hendes indsigt i dataløsninger. Det har blandt andet medført opkvalificering i datamodellering, Microsoft Power BI og Microsoft Azure, mens det daglige arbejde også inkluderer arbejde med forskellige Azure services som Data Factory, DevOps og Synapse og software som SAS og Management Studio.

Begyndelsen hos Nykredit

Jenny’s start hos finansvirksomheden var en kende utraditionel. Programmet har start 1. september, men Jenny var allerede færdiguddannet i januar. Virksomheden fandt dog hurtig plads, og derfor tyvstartede Jenny sit forløb i maj. Her blev hun taget godt imod, hvilket gjorde overgangen fra studerende til ansat nem. Nykredit arbejder ikke i samme omfang med rotationer som mange andre programmer, men i stedet for med praktikdage i forskellige afdelinger i virksomheden. Her er det op til en selv, hvor man gerne vil have sine praktikdage. Virksomheden er endvidere kendt for et spændende introforløb og basecamps med aktiviteter der spænder vidt, blandt andet besøg på brandstationen i Korsør. De besøgende graduates skal her gennem intense samarbejdsøvelser og andre aktiviteter.

Hverdagen hos Nykredit viste sig at være anderledes end forventet, hvor et stort ansvar har vist sig at være en del af hverdagen.

“Jeg var nok lidt bange for, at når man kom ind som graduate, så ville det være de mere kedelige opgaver, man fik tildelt. Det har dog overhovedet ikke været tilfældet, jeg arbejder virkelig med ting der interesserer mig – fx arbejder mit team og jeg på at bygge dataløsninger i clouden på Azure-platformen. Min leder og medarbejdere er gode til at sige, “den her opgave, er den ikke noget for dig, Jenny?”. På den måde lærer jeg rigtig meget.”

Det er ikke kun under graduateforløbet at Jenny’s udvikling er blevet prioriteret. Ved skiftet fra graduate til mere almen ansat, har hun fået tildelt en mentor. Det skal sikre, at overgang bliver så naturlig som muligt. Den stabile kommunikation mellem ledere og graduate har muliggjort en udvikling imod hvor man gerne selv vil hen, i stedet for hvad de lige beder om, siger Jenny videre.

Hun nævner tre kriterier for succes i Nykredit: Arbejd hårdt, vær nysgerrig, og hvil i dig selv, det giver de bedste resultater. Disse tre elementer er ligeledes midlerne, Jenny forventer at anvende for at blive endnu mere erfaren som data engineer.

Til sidst skal lyde en stor tak til Jenny for deltagelsen og også til Nykredit for at facilitere interviewet.