Sarah Nykredit Graduate: Overgangen fra studie til fuldtidsarbejde

Introduktion til Sarah Vollandt Frederiksen

Jeg er 27 år, har en cand.merc. i matematik og erhvervsøkonomi fra CBS, og sidder til dagligt i Digital, Change & IT, hvor jeg arbejder med datakvalitet inden for controlling. 

Hvor hørte du første om graduate-programmet?

Det var gennem LinkedIn. Her stødte jeg første gang på stillinger med titler som ”Junior”, ”First year” og ”Graduate”, hvilket jeg synes lød utrolig spændende. 

 

Hvorfor valgte du at søge en graduate-stilling?  

Graduate-stillinger er skræddersyet til nyuddannede som mig, hvilket tiltalte mig meget. Overgangen til fuldtidsarbejde kan være svær og min manglende erfaring var både med til at skabe usikkerhed omkring mine egne kompetencer, men også usikkerhed omkring hvilke job, der ville matche mig. Jeg så derfor graduate-programmet som en rigtig god overgang fra studie til arbejde, og som et godt springbræt til at starte min karriere. 

 

Hvorfor valgte du Nykredit? 

Det var vigtigt for mig, at mit første rigtige fuldtidsarbejde var et sted, hvor jeg kunne se muligheder. En af årsagerne til, at jeg valgte Nykredit, var på grund af koncernens størrelse. Nykredit er en stor virksomhed, der samtidig har et stort fokus på at udvikle sine medarbejdere. Det giver rigtig gode muligheder for at lære nyt og udvikle sig – hvilket jo er enormt motiverende. Derudover skabte Nykredits størrelse et sikkerhedsnet omkring mig, fordi der er mange forskellige jobmuligheder og interne stillinger.

En af årsagerne til, at jeg valgte Nykredit, var på grund af koncernens størrelse. Nykredit er en stor virksomhed, der samtidig har et stort fokus på at udvikle sine medarbejdere.
Sarah Vollandt, Nykredit Graduate

Hvad har overrasket dig mest ved at arbejde i Nykredit? 

Jeg har været meget positiv overrasket over det sociale sammenhold på graduate-holdet. Vi er 25 i alt, og det er fedt og lærerigt at have en gruppe af ligesindede, som forstår de tanker og udfordringer, der kan opstå som graduate. Derudover har det overrasket mig, hvor stort et fokus Nykredit ligger på personlig udvikling i graduate-programmet. Jeg synes især det har været vigtigt og givende at arbejde med min tale og mit kropssprog. Jeg har fået nogle uundværlige kommunikative kompetencer, som styrker min faglige selvtillid og gennemslagskraft.

 

Største udfordring som færdiguddannet indtil videre? 

Som studerende var jeg vant til at lede efter svar på komplekse problemer i tykke lærebøger, lave udregninger og aflevere ét facit med to streger under – sådan er det ikke længere. Min stilling, og de arbejdsopgaver jeg sidder med, er meget Nykredit-specifikke, hvilket jeg jo naturligvis ikke er blevet uddannet i på CBS. Min største udfordring har derfor været at skulle acceptere, at jeg ikke kunne alt, hvad mit arbejde indebar fra start. En helt ny læringsproces startede derfor automatisk.

Hvad er dine råd til andre ansøgere?

Først og fremmest synes jeg det er vigtigt, at man ikke lader sig skræmme af jobopslaget. Jeg har erfaret, at mit eksamensbevis fra studiet blot er et papir, der viser, at jeg er rigtig god til at lære. Studiet er ikke det, der har lært mig alt, jeg skal kunne og vide på mit job. Det ville jeg ønske, jeg havde fået fortalt tidligere.  

 

Jeg har fire gode råd: 

 

  1. Lav en ansøgning, der viser, hvem du er som menneske. Dine kompetencer er vigtige, men det er mindst lige så vigtigt at give Nykredit eller andre virksomheder et indtryk af, hvem du er.
  2. Som færdiguddannet er det ikke meningen, at du skal kunne finde ud af alt. Du skal vise, at du er god og villig til at gå ydmygt til opgaverne og lære. 
  3. Du skal ikke være bange for, at der i jobopslaget står “stejl læringskurve” og “stort ansvar”. For læringskurven er stejl, og du får et stort ansvar – hvis du er klar til at tage det. Sådan har det i hvert fald været i Nykredit, og det er virkelig fedt. 
  4. Tro på dig selv og dine kompetencer.