Vejen til bedre resultater i erhvervslivet går gennem feedback

Hvordan skabes en virksomhedskultur, hvor feedback er en del af dagligdagen? Hvordan effektiviseres læring og hvad kan vi lære af Forsvarets tilgang til feedback? Vi har taget en snak med Morten Melby, direktør i Feedwork og tidligere officer i Forsvaret, om fremtiden inden for læring gennem feedback og hans egen rejse, der skabte idéen til Feedwork.

Dit liv har allerede været fuld af beslutninger – hvilke skillepunkter har der været i dit liv, som har været med til at forme den person, som du er i dag?

Efter gymnasiet, kun 18 år gammel og allerede dagen efter min studenterkørsel, startede jeg som den yngste kadet på Flyvevåbnets reserveofficersuddannelse. 

Ret hurtigt herefter begyndte jeg at prøve at lægge en plan for min fremtid. Jeg tænkte, at med min baggrund fra Flyvevåbnet kunne jeg potentielt blive teknisk projektleder og derigennem gøre det til min karrierevej ind i ledelse, hvilket jeg altid har haft en passion for. Jeg søgte derfor ind på DTU i København, hvor jeg ville studere til civilingeniør i produktion og konstruktion.

Mens jeg troede, at jeg havde regnet livet ud med min plan, dyrkede jeg meget elitesport. Jeg dyrkede det faktisk så meget, at jeg ender med at blive optaget på det danske landshold i militær femkamp og bruge årene imellem 2014 og 2016 på at dyrke elitesport og studere.

I 2015 var jeg en af de få heldige som kunne kalde sig en del af landsholdet i militær femkamp til militært OL i Sydkorea – alt sammen samtidig med at jeg læste min bachelor på DTU. 

Det var en enormt travl periode i mit liv og det tvang mig til at reflektere over, hvem jeg gerne ville være som person. Jeg fik et wake up-call da min kæreste gik fra mig, og jeg kunne mærke at jeg var nødt til grundigt at overveje, hvem jeg gerne ville være som person og hvad min fremtid ville bringe. Derfor stoppede jeg på landsholdet efter at have været med til OL i 2015 og ikke lang tid efter, startede jeg virksomheden Feedwork sammen med min ven Mikkel Norqvist fra min tid i Flyvevåbnet. Jeg måtte indse, at jeg ikke kunne få DTU og Feedwork til at fungere på samme tid, så derfor droppede jeg ud af studiet og fokuserede fuldt ud på Feedwork.

Vi opdagede hurtigt, at der var mangel på ordentligt feedback i arbejdslivet såvel som studielivet. F.eks. kan et 10-tal være mange forskellige ting. Du kan få 10 på mange måder så at sige, så derfor forklarede det aldrig til fulde, hvor man fagligt lå henne. Derfor så vi begge to en mulighed i at bruge den baggrund vi havde fra militæret, hvor vi havde lært utrolig meget om feedback, til at danne det grundlæggende fundament for vores virksomhed. Den effektive feedback i militæret kan hurtigt opleves, og det er blandet andet det, der gør, at unge hurtigt kan rykke sig fra at være en 18-årig nyuddannet student, til at være leder for 40 mennesker – alt sammen på blot et år. 

Den tilgang manglede på arbejdsmarkedet og derfor spurgte vi cirka 350 mennesker omkring deres feedback-vaner, for at få indsigter i, hvad der manglede og hvordan det kunne ændres. VI fandt hurtigt ud af, at vores respondenter ønskede både bedre og mere feedback fra deres kollegaer og chefer.

Ud fra den kvantitative og kvalitative data vi fik, var vi i Feedwork overbevist om, at vi kunne bruge vores feedback-baggrund fra militæret til at træne mennesker i at give, modtage og lære af god feedback.

Dette motiverede mig til at uddanne mig inden for organisationspsykologi og i 2018 startede jeg derfor på Business Administration and Psychology på Copenhagen Business School.

Unge mennesker i Danmark er tvunget til at skulle træffe store, langsigtede beslutninger omkring deres fremtid i en allerede ung alder. Hvordan håndterede du selv denne situation?

Jeg har altid scoret højt i mod og i selvtillid i diverse personlighedstest. Egenskaber som jeg faktisk er enormt stolt af og tilfreds med. Med det sagt så var det en kamp for mig at skulle droppe ud af DTU. Især at skulle tage hjem til Jylland og forklare for hele familien, hvorfor jeg var stoppet på studiet og hvad mine planer nu var. Jeg følte også, at jeg skulle forklare, hvorfor jeg valgte at blive selvstændig, og med et firma som jeg på daværende tidspunkt ikke helt vidste, hvor jeg var på vej hen med. 

Her skulle jeg lære at leve med et konformitetspres, fra familie, venner og bekendte og i stedet acceptere og fokusere på den drøm jeg havde. 
Det var her jeg især lærte vigtigheden af at tjekke ind med sig selv og hvordan det også er okay at ændre mening undervejs. Nogle gange må man blot vælge en anden rute i sit liv for at forblive sig selv og i linje med den person, man stræber efter at være.

Hvordan nåede du frem til den konklusion, at den retning du var gået med valget af en uddannelse på DTU, ikke længere var det rigtige for dig? Og hvorfra kom idéen til starte en ny virksomhed?

Jeg tror meget på ‘The Butterfly Effect Theory’, kaosteorien om at alle handlinger har en effekt på verden, mennesker man møder, hvor vinden blæser fra og meget mere.

Det var dog nogle forskellige ting, som gjorde, at pæren blev tændt over hovedet på mig i forhold til, hvilken vej jeg gerne ville tage i livet. En af de ting var, at jeg havde haft en god trivsel i Flyvevåbnet, hvor jeg var en dygtig officer. Jeg var god til jobbet og kunne lide det. Derfor kunne jeg også mærke, da jeg gik på DTU, at der var noget, der manglede. Jeg havde ikke den samme følelse og jeg savnede det at være officer, leder og soldat.

Derudover kunne jeg også se på mine medstuderende, at de var meget mere interesseret i de akademiske og “nørdede” ting end jeg. Jeg følte for en af de første gange i mit liv, at jeg ikke kunne fordybe mig på samme niveau som mine medstuderende, og det samlede sig til sådan en friktionsfølelse. 

Derfor vidste jeg, at selvom jeg fik fine karakterer og selve studiet gik fint, så var det ikke noget, jeg gik og brændte for, og jeg ville som sådan aldrig blive en ‘rigtig dygtig’ ingeniør, omend jeg nok kunne være blevet leder indenfor det felt. Den indsigt samt hele den stressende tilværelse med elitesport på siden gjorde, at jeg følte at der skulle ske noget nyt og anderledes, for at kunne blive mig selv igen – derfor gav det mening at starte Feedwork.

Hvad bringer fremtiden for dig, hvor ser du dig selv om 5 til 10 år?

Som Søren Kierkegaard sagde; livet skal leves forlæns, men forstås baglæns.

Jeg tror sådan set ikke på det, med at skulle være et specifikt sted om nogle år. Det kan sagtens være at jeg befinder mig i Feedwork – det kan også sagtens være at jeg gerne vil videre og udvikle mig på andre måder. Med det sagt, håber jeg på at kunne fokusere mere på min egen lederrolle og mit arbejde med Feedwork – det er i øjeblikket det, jeg føler passer bedst til min udvikling. Jeg ser mig selv som en dygtig underviser og formidler og det får jeg lov at udnytte i Feedwork. Jeg håber ligeledes på, at kunne opbygge et dygtigt team rundt om os, som også kan vokse med mig – så må vi se, hvad fremtiden bringer derfra.

Hvilken mission er Feedwork på? Feedwork arbejder for at give medarbejdere og ledere mulighed for effektiv kommunikation og en sund feedbackkultur på arbejdspladsen gennem de rigtige værktøjer, viden og relation. Deres arbejde består ofte af en kombination af workshops, coaching, ledertræning og meget mere.

10 hurtige til Morten Melby

Hvad er dit bedste råd?

 “Husk at blive til nogen og ikke blot til noget”. Sørg for at du bliver en du selv kan lide og en du selv kan stå inde for – ikke bare personen på dit CV.

Hvor mange timer sover du gennemsnitligt?

 6-7 timer

Din yndlingsbog?

Factfulness – Hans Rosling  

Let my people go surfing – Yvon Chouinard

Bedste og dårligste vane?

Bedste: Jeg tror på at jeg kan alt, hvis bare jeg sætter tid af til det og lægger en plan.

Dårligste: Jeg kan hurtigt blive distraheret af nye spændende idéer.

Hvem bliver du inspireret af?

Christian Stadil, medejer af Hummel.

En ting du tror på som de fleste andre ikke gør?

 

Datadreven er ikke altid det rigtige. Intuition er noget vi overser for ofte

Jeg er generelt lidt mere spirituelt inspireret end de fleste

Bedste råd til andre talenter?

At tjekke ind med sig selv løbende, og sikre sig at man har sig selv med i sine projekter og sine relationer. Vær ærlig overfor dig selv!

Hvilken genstand du ejer har størst affektionsværdi?

Min vielsesring.

Hvad er din superkræft?

God hukommelse og let ved at lære nyt.

Hvad er dit kryptonit?

Passivitet og pessimisme.