Rigsrevisionen1243 views

Rigsrevisionen er en uafhængig institution under Folketinget og er en del af den parlamentariske kontrol i Danmark.

Rigsrevisionens bygning

Rigsrevisionen reviderer statens regnskaber. Det betyder, at Rigsrevisionen undersøger, om regnskaberne er rigtige, og om statens penge bruges til de formål, som Folketinget har besluttet. Formålet med Rigsrevisionens arbejde er at:  

 • styrke tilliden til offentlige regnskaber 
 • understøtte parlamentarisk kontrol med offentlige midler
 • øge offentlighedens indsigt i forvaltningen og sikre uafhængig troværdig information
 • sikre ansvarlighed i forvaltningen og fremme forbedringer ved at tilvejebringe ny indsigt og velunderbyggede anbefalinger

Hovedopgaven for Rigsrevisionen er at:

 • kontrollere statens regnskab
 • undersøge administrationen og anvendelsen af statens penge

Rigsrevisionen

Rigsrevisionen reviderer statens regnskaber

 • Rank:
 • Company size: 1000
 • Global: No
 • Graduate programme: No
 • Intern programme: No

Other companies from the public industry