Mads: Som graduate i PwC har jeg lært mig selv bedre at kende i et socialt og fagligt stærkt fællesskab

Intro til Mads

Jeg færdiggjorde min kandidat i økonomi på Aarhus Universitet i sommeren 2023. I dag er jeg en del af PwC’s graduateforløb, hvor jeg arbejder med dataanalyse og hjælper vores kunder med at sikre, at de træffer risikofyldte beslutninger på et oplyst grundlag.

 

Fra økonomistuderende i Aarhus til graduate i Hellerup

Efter min uddannelse havde jeg brug for, at der skulle ske noget nyt. Jeg tog derfor springet fra Aarhus til København, hvor jeg gennem en bekendt lynhurtigt fik øjnene op for de spændende udviklingsmuligheder og det sociale fællesskab i PwC’s graduateforløb. For mig var det sværeste ved at flytte på tværs af landet at efterlade mit bagland. Heldigvis viste
det sig hurtigt, at jeg var landet det helt rette sted som graduate i PwC. Der bliver gjort enormt meget for at ryste os graduates sammen, hvilket gør det nemt at skabe sig en ny hverdag og få et godt netværk. Her har jeg også oplevet, at min career coach, som har fokus på min udvikling og karriere i PwC, har været en stor støtte i at skabe nogle trygge rammer, hvor det handler om at lykkes sammen.

Det stærke fællesskab i PwC har gjort overgangen fra studie- til arbejdssliv nemmere

Udover springet fra Aarhus til København frygtede jeg også, at overgangen fra studie- til arbejdsliv ville blive en stor mundfuld – jeg havde nok en mindre krise over, hvordan min fremtid nu skulle se ud. Heldigvis har jeg oplevet et stærkt socialt og fagligt fællesskab som del af graduateforløbet i PwC, hvilket har skabt en helt naturlig overgang fra universitetet. Et af de højdepunkter, der var medvirkende til at skabe denne naturlige overgang, var for mig helt klart introturen. Over en uges tid fik vi nye graduates en unik mulighed for at lære hinandens kompetencer og personligheder bedre at kende gennem diverse sociale og faglige indslag. Introturen var med til at belyse, hvor forskellige vi er, og hvordan vi i fællesskab opnår de bedst mulige resultater, når vi forstår og har indsigt i disse forskelligheder.

Mit bedste råd til fremtidige graduates er at være åben over for nye mennesker, nye inputs og nye perspektiver - men også over for de udviklingsmuligheder, du kommer til at møde på din vej
Mads Nielsen, PwC Graduate

Mit bedste råd er at være åben

Mit bedste råd til fremtidige graduates er at være åben over for nye mennesker, nye inputs og nye perspektiver – men også over for de udviklingsmuligheder, du kommer til at møde på din vej. I starten oplevede jeg, at det var enormt spændende, men også lidt overvældende, at navigere i de mange muligheder, man har som graduate – både i og uden for PwC. Jeg fandt hurtigt ud af, at så længe man er åben omkring sine tanker og bekymringer, så skal man nok blive mødt med hjælp. Ved at være åben, har jeg som graduate i PwC lært mig selv bedre at kende i et stærkt fællesskab med mange udviklingsmuligheder, hvor man selv kan få indflydelse på, hvilke opgaver og områder, man kommer til at arbejde med.